نیست شو

اینجا بلند ترین نقطه زمین است
شاید بلندترین نقطه کهکشان
و شاید بلندترین نقطه در جهان
اینجاست،
بلندترین نقطه در حجم محدود زمان
بلندترین نقطه در فیزیک جغرافیا
بلنترین نقطه تفکر برای دیدن و دیده شدن
اما
اینجا کوتاه تر از جایی است که تو آنی!
اوج بگیر و اوج بگیر و اوج بگیر
اینجا کوتاه تر از قلب است!
ای دوست, به خود آی
نقطه لحظه تو کوتاه تر از آن است!
دیدن از فراز ابرهای تیره تکرار زمان و ایستادن بر فراز بلندترین قله انسانیت کمال است.
از گِل باش
اما
نیست شو
سبک شو
پر شو
بال
صدا
هوا
و او شو
اوج بگیر…

من ذره و خورشید لقایی تو مرا
بیمار غمم، عین دوایی تو مرا

مولانا

پ.ن: حاصل الهاماتی از شعر نیست شو علیرضا قربانی – ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

مترونامه

سلام دنیا!

پاسخی بنویس:

آدرس ایمیل جای منتشر نخواهد شد.

Site Footer

Sliding Sidebar